RSS

start web

Spustenie stránky teamu č.7

3 Responses to “start web”

 1. Jakub Hollý says:

  we need your feedback!

 2. Mariskahime says:

  Feedback> je to čierne. Nepáči sa mi miešanie angličtiny so Slovenčinou, nevyzerá to profesionálne ani dobre. Ešte sa tu neviem orientovať. Skontrolujte, či stránka spĺňa všetky formálne náležitosti (či má všetko, čo má mať). Vďaka za prečítanie.

 3. Jakub Hollý says:

  ďakujem za názor. Ešte doplníme dáke veci čo chýbajú. Ale s tou angličtinou bude problém, neviem ako je na tom wordpress s podporou slovenčiny, a robiť to celé v angličtine sa mi nezda ako najlepsie riesenie. Určite sa dako dohodneme na stretnutí.

  Minimálny obsah stránky

  * názov témy
  * riešitelia a základné informácie o nich (napr. z ponuky)
  * plán projektu (na semester)
  * aktuálny stav plnenia plánu (t.j., úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutí, ich plnenie a vzah k plánu)
  * roly jednotlivých èlenov tímu (aj doèasné)
  * odkazy na doteraz vypracovanú dokumentáciu vrátane záznamov zo stretnutí (záznamy zo stretnutí budú priamo èitate¾né, t.j. vo formáte HTML alebo ASCII)
  * všetko zaujímavé v súvislosti s projektom a postupom prác na projekte, napr. odkazy na iné zdroje súvisiace s témou projektu