RSS

Archive for October 13th, 2009

Možnosti konfigurácie hardvérového vybavenia

Tuesday, October 13th, 2009

Možnosti konfigurácie hardvérového vybavenia sú popísané v dokumente: moznosti.konfiguracie

Zápisnica č. 2

Tuesday, October 13th, 2009

Zápisnica z druhého stretnutia je dostupná tu: zapisnica02

Zápisnica č. 1

Tuesday, October 13th, 2009

Zápisnica z prvého stretnutia je dostupná tu: zapisnica01