RSS

Archive for March 2nd, 2010

Používateľské prostredie web-rozhranie/vnorené zariadenie

Tuesday, March 2nd, 2010

Fotografie (implementácia)

Tuesday, March 2nd, 2010

DSC01746DSC01744DSC01410

Posudok na analýzu, špecifikáciu a návrh nášho projektu od tímu č.5

Tuesday, March 2nd, 2010

posudok_asn_tim7

Posudok na analýzu, špecifikáciu a návrh k projektu tímu č.5

Tuesday, March 2nd, 2010

posudok_asn

Posudok nášho prototypu od tímu č.5

Tuesday, March 2nd, 2010

posudok_prototyp_tim7

Posudok k prototypu tímu č.5

Tuesday, March 2nd, 2010

posudok_prototypu_c5

Dokumentácia k riadeniu projektu

Tuesday, March 2nd, 2010

riadenie_projektu_team_7

Dôležité termíny

Tuesday, March 2nd, 2010

23.4. 2010 (piatok), 14.00

odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (podľa rozvrhu)

13.5. 2010 (štvrtok), 14.00

odovzdanie celkového projektu – výsledok (upravený produkt a dokumentácia)

4.6. 2010 (piatok), 14.00

odovzdanie posudku na výsledok iného tímu – najneskorší termín

odovzdanie plagátov k obhajobe

8. – 9.6. 2010

prezentácia a obhajoba projektu

Dokumentácia (priebežná verzia)

Tuesday, March 2nd, 2010

dokumentacia_team_7