RSS

IIT.SRC2010

Náš tím sa úspešne zúčastnil študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC2010, pričom nám v zborníku vyšiel príspevok v plnom rozsahu.

Článok si môžete prečítať aj vy – je dostupný tu: IIT.SRC2010 – Portable Embedded Decision Support System

Dňa 21.4.2010 sme sa zúčastnili prezentácie projektu, pričom táto prebiehala formou prezentácie posterov. Náš plagát si môžete pozrieť tu: IIT.SRC2010 – Portable Embedded Decision Support System – Poster.

Comments are closed.