RSS

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

IIT.SRC2010

Friday, April 23rd, 2010

Náš tím sa úspešne zúčastnil študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC2010, pričom nám v zborníku vyšiel príspevok v plnom rozsahu.

Článok si môžete prečítať aj vy – je dostupný tu: IIT.SRC2010 – Portable Embedded Decision Support System

Dňa 21.4.2010 sme sa zúčastnili prezentácie projektu, pričom táto prebiehala formou prezentácie posterov. Náš plagát si môžete pozrieť tu: IIT.SRC2010 – Portable Embedded Decision Support System – Poster.

Používateľské prostredie web-rozhranie/vnorené zariadenie

Tuesday, March 2nd, 2010

Dôležité termíny

Tuesday, March 2nd, 2010

23.4. 2010 (piatok), 14.00

odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (podľa rozvrhu)

13.5. 2010 (štvrtok), 14.00

odovzdanie celkového projektu – výsledok (upravený produkt a dokumentácia)

4.6. 2010 (piatok), 14.00

odovzdanie posudku na výsledok iného tímu – najneskorší termín

odovzdanie plagátov k obhajobe

8. – 9.6. 2010

prezentácia a obhajoba projektu

start web

Monday, October 5th, 2009

Spustenie stránky teamu č.7