RSS

Tím

Martin Binder

 • Systémový architekt a softvérový inžinier
 • Zodpovedný za vývoj softvéru
 • Skúsenosti s sieťovými technológiami a modernými vývojovými prostrediami (.Net, WPF)

Daniel Geržo

 • Hlavný koordinátor projektu
 • Zodpovedný za vedenie projektovej dokumentácie a dodržiavanie časového plánu a prezentovanie výsledkov projektu
 • Skúsenosti s vývojom operačného systému FreeBSD

Jakub Hollý

 • Grafický dizajnér
 • Zodpovedný za grafický návrh webového sídla, používateľského prostredia aplikácii a implementáciu prídavných modulov vnoreného systému
 • Skúsenosti s vnorenými systémami, prácou s operačnými systémami rôznych platforiem

Stanislav Kišák

 • Hardvérový architekt a integrátor
 • Zodpovedný za návrh a implementáciu hardvérovej časti projektu a zároveň tvorbu softvérových prostriedkov pre vnorený systém a konfiguráciu platformy Windows CE
 • Skúsenosti s tvorbou vnorených riešení pre procesory AVR, vývojom softvéru pre mobilné zariadenia na platforme Windows Mobile ako aj softvérovou integráciou

Peter Malečka

 • Systémový architekt a softvérový inžinier
 • Zodpovedný za vývoj softvéru pre vnorenú platformu a konfiguráciu platformy Windows CE
 • Skúsenosti s vývojom aplikácii pre platformu Windows, modernými vývojovými prostrediami (.Net, WCF, ), vývojom softvéru pre mobilné zariadenia na platforme Windows Mobile a bezdrôtovými sieťami

Boris Pozdech

 • Webový správca
 • Zodpovedný za aktualizáciu webového sídla
 • Skúsenosti s vyššími programovacími jazykmi

Comments are closed.